Pokyny pre súťažiacich

Pokyny pre súťažiacich vo Finále
Olympiády kritického myslenia

  • Pri registrácii bol pre súťažiaceho vygenerovaný súťažný kód, ktorý zadá do políčka „Kód súťažiaceho“, klikne na tlačidlo „Štart“ a spustí sa mu súťažný test.
  • Test je sprístupnený 6.6.2024 v čase od 14:00 do 19:00, je potrebné počkať na pokyn organizátora. Na vypracovanie testu má súťažiaci 90 minút. Čas na vypracovanie sa počíta od spustenia testu.
Pravidlá
  • Účastníci a účastníčky majú povolené v priebehu súťaže používať internet.
  • Každý účastník / účastníčka musí pracovať individuálne, nesmie sa s nikým radiť ani odpisovať odpovede.
  • Používať textovo-generatívne modely umelej inteligencie (napr. ChatGPT) je považované za plagiátorstvo a tým pádom zakázané.
  • Pri každej otázke bude uvedený počet bodov, ktoré získate za správnu odpoveď. Za nesprávnu odpoveď sa body NEstrhávajú, len získate 0 bodov.
  • Čas vyplnenia testu sa zohľadňuje len vtedy, ak dvaja súťažiaci dosiahli rovnaký počet bodov. Správne odpovede sú dôležitejšie, než čas.
Upozornenie: Niektoré úlohy sa budú dotýkať aktuálnych a politických udalostí. V odpovediach nehodnotíme Váš názor na danú tému ani ideologickú pozíciu. Taktiež pri opravovaní testov nie je relevantný názor hodnotiteľov. Otázky vyžadujú schopnosť overovať fakty a pozrieť sa na formálne znaky médií, nie na ich názorovú pozíciu.
Olympiáda kritického myslenia je organizovaná Slovenskou debatnou asociáciou.

V prípade technických problémov okamžite kontaktujte organizátorov SDA, alebo napíšte na sutaze@asc.sk

Veľa šťastia!

Začať súťažiť