Pokyny pre súťažiacich

Pokyny pre súťažiacich v krajskom kole Olympiády kritického myslenia

 • Súťaž prebieha formou online testu:
  Začiatok: 28. 3. 2023 08:00:00
  Koniec: 28. 3. 2023 14:00:00
  Čas na vypracovanie testu: 120 minút
 • Pri registrácii do krajského kola je súťažiacemu vygenerovaný kód, ktorý zadá do políčka na www.okm-online.sk.
 • Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie so stabilným pripojením na internet.
 • Po zodpovedaní všetkých testových otázok stlačte červené tlačidlo „ODOVZDAŤ“.
 • Ak sa vám náhodou počas testu vypne počítač alebo sa vybije tablet, môžete test spustiť znova cez www.okm-online.sk. Zadajte znova váš kód. Ak opäť spustíte test na rovnakom počítači, systém vám ponúkne návrat k vašim odpovediam. Ak spustíte test znova na inom počítači, systém vám tiež ponúkne obnovenie odpovedí, tieto však môžu byť trochu staršie, minútu alebo dve pred vypnutím vášho počítača (zariadenia).
 • Ak náhodou uplynie stanovený čas na vypracovanie testu – a zabudli ste stlačiť tlačidlo „ODOVZDAŤ“, systém odošle vaše aktuálne zadané odpovede automaticky. Je však lepšie použiť tlačidlo „ODOVZDAŤ“.

Pravidlá

 • Účastníci a účastníčky majú povolené v priebehu súťaže používať internet.
 • Účastníci a účastníčky majú povinnosť uviesť všetky zdroje použité počas súťaže, aby sme si vedeli overiť ich spoľahlivosť a predísť plagiátorstvu.
 • Každý účastník / účastníčka musí pracovať individuálne, nesmie sa s nikým radiť ani odpisovať odpovede.
 • Pri každej otázke bude uvedený počet bodov, ktoré získate za správnu odpoveď. Za nesprávnu odpoveď sa body NEstrhávajú, len získate 0 bodov.
 • Za predčasné odovzdanie testu sa nezískavajú žiadne body. Odporúčame účastníkom a účastníčkam využiť čas naplno.

Test bude zložený z troch častí:

 1. Mediálna gramotnosť
  V časti o mediálnej gramotnosti môžete očakávať úlohy zamerané na overovanie dôveryhodnosti zdrojov, určovanie znakov spoľahlivých médií, overovanie pôvodu obrázkov či vyhľadávanie primárnych zdrojov.
 2. Manipulácia a interpretácia dát
  Časť o manipulácii a interpretácii dát bude testovať schopnosti odhaliť zavádzajúce vizualizácie dát, odhaliť chyby v grafoch, čítať s porozumením a identifikovať logické chyby v texte.
 3. Argumentácia
  Posledná časť bude hodnotiť argumentačné zručnosti účastníkov a účastníčok. Hlavnou úlohou bude vytvoriť vlastný argument, ale taktiež budú úlohy zamerané na vlastnosti a časti argumentu.

Každá účastníčka / účastník si môže 2 hodiny času rozložiť medzi tieto tri časti ako uzná za vhodné, ale odporúčame, aby na každej strávil/a približne 40 minút.

V prípade technických problémov okamžite napíšte email na okm@sda.sk alebo na sutaze@asc.sk

Začať súťažiť