Pokyny pre súťažiacich

Pokyny pre súťažiacich vo finále
Olympiády kritického myslenia

  • Pri registrácii bol pre súťažiaceho vygenerovaný nový súťažný kód, ktorý zadá do políčka „Kód súťažiaceho“, klikne na tlačidlo „Štart“ a spustí sa mu súťažný test.
  • Test je sprístupnený 9.6.2022 v čase od 13:30 do 19:00. Na vypracovanie testu má súťažiaci 90 minút. Čas na vypracovanie sa počíta od spustenia testu.
Pravidlá
  • Účastníci a účastníčky majú povolené v priebehu súťaže používať internet.
  • Účastníci a účastníčky majú povinnosť uviesť všetky zdroje použité počas súťaže, aby sme si vedeli overiť ich spoľahlivosť a predísť plagiátorstvu.
  • Každý účastník / účastníčka musí pracovať individuálne, nesmie sa s nikým radiť ani odpisovať odpovede.
  • Pri každej otázke bude uvedený počet bodov, ktoré získate za správnu odpoveď. Za nesprávnu odpoveď sa body NEstrhávajú, len získate 0 bodov.
  • Za predčasné odovzdanie testu sa nezískavajú žiadne body. Odporúčame účastníkom a účastníčkam využiť čas naplno.
V prípade technických problémov napíšte email na sutaze@asc.sk
Prajeme Vám veľa úspechov!
Začať súťažiť